Aktualności

 • Prywatny Gabinet Terapeutyczny

   

  GABINET TERAPEUTYCZNY

  ,,PLECIUGA’’

  Aneta Gąsowska - Jastrzębska

  pedagog, logopeda ,terapeuta ręki I i II stopnia

   

   

  • indywidualna terapia logopedyczna i pedagogiczna ,
  • terapia ręki ,
  • terapia wspierania mowy i profilaktyka - terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy,
  • terapia po udarach, urazach głowy - terapia osób jąkających,
  • terapia osób z demencją i Alzheimerem,

   

  Godziny przyjęć po wcześniejszym uzgodnieniu

  tel. 511 664 625                                                         SPZOZ Serock gabinet 24

                                                                                                poniedziałek, wtorek, środa

                                                                                                           

 • Oferta Centrum Zdrowia Neurosfera - świadczenia zdrowotne odpłatne
  Oferta Centrum Zdrowia Neurostrefa - świadczenia zdrowotne odpłatne

  CENTRUM ZDROWIA NEUROSTREFA  zaprasza lekarz, specjalista psychiatra, specjalista medycyny rodzinnej Jakub Garbacki.

  Specjalistyczne świadczenia medyczne odpłatne  dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

   

   

   

 • Klauzula informacyjna
  Klauzula informacyjna

  KLAUZULA  INFORMACYJNA

  SZANOWNY  PACJENCIE

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  Twoje dane są przetwarzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Serocku, z siedzibą przy ulicy A.A. Kędzierskich 2, na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO). Administratorem  Twoich danych osobowych  ( ADO ) jest SPZOZ w Serocku reprezentowany przez Dyrektora,  e-mail: spzoz@serock.pl  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ( IOD ) w SPZOZ w Serocku  e-mail: iod@spzoz.serock.pl Podanie przez Ciebie danych osobowych  jest niezbędne w procesie wykonywanych świadczeń diagnostyczno–leczniczych realizowanych   w placówkach ochrony zdrowia , jest wymogiem ustawowym ,a ich przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody.  Masz  prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich sprostowania. SPZOZ w Serocku jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i jej przechowywania , dlatego  Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje  zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust. 2 lit.h RODO , w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Twoje dane osobowe mogą być przekazywane  wyłącznie podmiotom posiadającym  upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego ADO zapewnia ,że w procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą upoważnieni pracownicy, ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                              

 • Bezpłatne badania profilatyczne
  Bezpłatne badania profilatyczne

  12 marca 2018 roku,  SPZOZ  w Serocku przystępuje do  realizacji projektu: „ Profilaktyka Cukrzycy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Informacje dotyczące Gminnego Programu Zdrowotnego
  Informacje dotyczące Gminnego Programu Zdrowotnego
 • Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej od 1 października 2017roku
  Uwaga! Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej od 1 października 2017roku
 • Ogłoszenie, które warto przeczytać.
  Rehabilitacja lecznicza

  Ogłoszenie, które warto przeczytać.

 • Informacja dla seniorów
  Informacja dla seniorów

  INFORMACJA DOTYCZĄCA LEKÓW DLA SENIORÓW

 • Przypominamy o trwającym i wznowionym programie szczepień ochronnych.
  Przypominamy o trwającym i wznowionym programie szczepień ochronnych.

  UWAGA SZCZEPIENIA!

 • Edukacja przedporodowa
  Edukacja przedporodowa
  Zapraszamy na zajęcia edukacji przedoprodowej