Aktualności

Stronicowanie

 • Oferta pracy dla położnej

  2019.05.16

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku

  pilnie poszukuje położnej środowiskowo/ rodzinnej do pracy

  w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

   i Poradni położniczo – ginekologicznej.

  Opis stanowiska :

  • Praca  w poradni położniczo ginekologicznej 3 razy w tygodniu
  • Praca w POZ 2 razy w tygodniu

  Położna POZ realizuje kompleksową opiekę położniczo- neonatologiczno -ginekologiczną

  Nasze oczekiwania

  • wykształcenie wyższe lub średnie
  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  • ukończony kurs kwalifikacyjny położnej środowiskowo/ rodzinnej

   

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  227827435 lub osobisty pokój nr 35 , I piętro w godzinach od 10,00 do 14,30

 • Oferta pracy dla położnej

  2019.05.16

  Samodzielny Publiczny Zakład Ochrony Zdrowia w Serocku

  pilnie poszukuje położnej środowiskowo/ rodzinnej do pracy

  w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

   i Poradni położniczo – ginekologicznej.

  Opis stanowiska :

  • Praca  w poradni położniczo ginekologicznej 3 razy w tygodniu
  • Praca w POZ 2 razy w tygodniu

  Położna POZ realizuje kompleksową opiekę położniczo-neonatologiczno-ginekologiczną

  Nasze oczekiwania

  • wykształcenie wyższe lub średnie
  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  • ukończony kurs kwalifikacyjny położnej środowiskowo/ rodzinnej

   

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  227827435 lub osobisty pokój nr 35 , I piętro w godzinach od 10,00 do 14,30

 • Oferta pracy dla położnej

  Oferta pracy dla położnej

  2019.05.16

  Samodzielny Publiczny Zakład Ochrony Zdrowia w Serocku

  pilnie poszukuje położnej środowiskowo/ rodzinnej do pracy

  w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

   i Poradni położniczo – ginekologicznej.

  Opis stanowiska :

  • Praca  w poradni położniczo ginekologicznej 3 razy w tygodniu
  • Praca w POZ 2 razy w tygodniu

  Położna POZ realizuje kompleksową opiekę położniczo- neonatologiczno -ginekologiczną

  Nasze oczekiwania

  • wykształcenie wyższe lub średnie
  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  • ukończony kurs kwalifikacyjny położnej środowiskowo/ rodzinnej

   

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  227827435 lub osobisty pokój nr 35 , I piętro w godzinach od 10,00 do 14,30

 • Punkt Pobrań nieczynny w dniu 02.05.2019r.

  2019.04.18

  Informujemy, że w dniu 02.05.2019r.( czwartek) Punkt Pobrań będzie nieczynny.

  Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w poniedziałek 06.05.2019r od godziny 7.30 do godziny 10.00.

 • Punkt pobrań nieczynny w dniu 02.05.2019r.

  Punkt pobrań nieczynny w dniu 02.05.2019r.

  2019.04.18

  Informujemy, że w dniu 02.05.2019r.( czwartek) Punkt Pobrań będzie nieczynny.

  Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy w poniedziałek 06.05.2019r od godziny 7.30 do godziny 10.00.

 • Oferta Centrum Zdrowia Neurosfera - świadczenia zdrowotne odpłatne

  Oferta Centrum Zdrowia Neurosfera - świadczenia zdrowotne odpłatne

  2019.04.12

  CENTRUM ZDROWIA NEUROSTREFA  zaprasza lekarz, specjalista psychiatra, specjalista medycyny rodzinnej Jakub Garbacki.

  Specjalistyczne świadczenia medyczne odpłatne  dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

   

   

   

 • PRYWATNY GABINET TERAPEUTYCZNY

  Prywatny Gabinet Terapeutyczny

  2018.08.31

  PRYWATNY GABINET TERAPEUTYCZNY ,,PLECIUGA’’
  Aneta Gąsowska - Jastrzębska
  pedagog, logopeda

  - indywidualna terapia logopedyczna i pedagogiczna dla dzieci młodzieży i dorosłych,
  - terapia wspierania mowy i profilaktyka - terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy,
  - terapia po udarach, urazach głowy - terapia osób jąkających,
  - terapia z osobami z demencją i Alzheimerem,
  - w przypadku osób dorosłych po przebytych urazach czy wypadkach oraz u seniorów z dysfunkcjami mowy i jednocześnie ruchu - możliwy dojazd
  umawianie wizyt godziny przyjęć
  tel. 511 664 625
  e-mail: pleciuga2018@wp.pl wtorek 8.00 – 11.00
  SPZOZ w Serocku w czwartki w godzinach 16.00 – 20.00

   

 • Klauzula informacyjna

  Klauzula informacyjna

  2018.07.13

  KLAUZULA  INFORMACYJNA

  SZANOWNY  PACJENCIE

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  Twoje dane są przetwarzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Serocku, z siedzibą przy ulicy A.A. Kędzierskich 2, na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO). Administratorem  Twoich danych osobowych  ( ADO ) jest SPZOZ w Serocku reprezentowany przez Dyrektora,  e-mail: spzoz@serock.pl  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ( IOD ) w SPZOZ w Serocku  e-mail: iod@spzoz.serock.pl Podanie przez Ciebie danych osobowych  jest niezbędne w procesie wykonywanych świadczeń diagnostyczno–leczniczych realizowanych   w placówkach ochrony zdrowia , jest wymogiem ustawowym ,a ich przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody.  Masz  prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich sprostowania. SPZOZ w Serocku jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i jej przechowywania , dlatego  Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje  zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust. 2 lit.h RODO , w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Twoje dane osobowe mogą być przekazywane  wyłącznie podmiotom posiadającym  upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego ADO zapewnia ,że w procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą upoważnieni pracownicy, ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                              

 • Bezpłatne badania profilatyczne

  Bezpłatne badania profilatyczne

  2018.03.09

  12 marca 2018 roku,  SPZOZ  w Serocku przystępuje do  realizacji projektu: „ Profilaktyka Cukrzycy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Informacje dotyczące Gminnego Programu Zdrowotnego

  Informacje dotyczące Gminnego Programu Zdrowotnego

  2017.09.28

Stronicowanie

Powrót do topu strony