Główna treść strony Karta zgłoszenia zdarzenia niepożądanego

Karta zgłoszenia zdarzenia niepożądanego
8Nk9n8Ba4SY3jMM7L8AAAAASUVORK5CYII=

Karta zgłoszenia zdarzenia niepożądanego

Data wydania: 28.06.2024 r

Symbol dok: KZZN 2

Numer wydania: 2

Wewnętrzny System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem

 

Zdarzenia związane z produktem lub urządzeniem medycznym

 
 
 
 

Zdarzenie związane z procesem leczniczym

 
 
 
 

Zdarzenia związane ze środowiskiem technicznym

 
 
 
 

Zdarzenia kryminalne

 
 
 
 

Zdarzenia inne

 
 
 

Opis

 
 
 
 
 
 

Powrót do topu strony