Główna treść strony Aktualności

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIWO GRYPIE

SPZOZ w Serocku jako realizator Rządowego Programu szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2021/2022, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021r., realizuje nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciwko grypie dla poniższych grup:

  • seniorzy 75+
  • pracownicy podmiotów leczniczych, aptek, punktów aptecznych, inspekcji farmaceutycznej,
  • osoby zatrudnione w jednostkach pomocy społecznej lub zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku,
  • pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów, oddziałów medycyny paliatywnej, rezydenci domów pomocy społecznej,
  • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
  • pracownicy służb mundurowych.

Realizujemy również Gminny Program Zdrowotny finansowany ze środków budżetowych  Miasta  i Gminy Serock:        

                 Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób od 55 roku życia.                                   

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy Serock do zgłaszania swego udziału w programie zdrowotnym do  Przychodni SPZOZ w Serocku , przy ulicy A.A. Kędzierskich 2,  lub  do  naszej jednostki  organizacyjnej  Ośrodka Zdrowia w Dębe 38.  Udział  w programie można zgłosić  osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie.   Rejestracja zainteresowanych odbywać się będzie  :

Przychodnia  SPZOZ w Serocku  -    numer telefonu:   22 782 66 00 ,   22 782 66 01                                                

Ośrodek  Zdrowia w Dębe 38    -     numer telefonu:  22 774 64 22.                                                                                                                         

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie  termin kwalifikującego badania lekarskiego  i wykonania  szczepienia.       

                           Mieszkańcy  miasta i gminy Serock, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza POZ  w innych placówkach ochrony zdrowia niż SPZOZ w Serocku , a chcą uczestniczyć w gminnym programie szczepień ochronnych realizowanych przez nas, zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia od swojego lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do wykonania szczepienia . Gminny program  szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej  realizowany będzie  przez SPZOZ w Serocku do dnia wyczerpania środków z  budżetu gminnego przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2021 roku.

Osoby z w/w grup zainteresowane szczepieniem w naszej przychodni prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00 pod numerami telefonów:  22 782 66 00,  22 782 66 01 wew. 0

                                                                                                                                                 Dyrektor SPZOZ w Serocku

                                                                                                                                                       Beata Ugodzińska

wstecz

Powrót do topu strony