Główna treść strony Aktualności

Jak odebrać wyniki badań on-line

Instrukcja użytkowania platformy wyników on-line

LOGOWANIE DO SERWISU
Należy otworzyć stronę www.synlab.pl w przeglądarce internetowej, następnie kliknąć przycisk WYNIKI ON-LINE znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.

W zależności od sposobu logowania należy wybrać:W zależności od sposobu logowania należy wybrać:
1. Logowanie do systemu za pomocą adresu e-mail
2. Logowanie do systemu za pomocą kodu kreskowego


1. Logowanie do systemu za pomocą adresu e-mail:
Pierwsze logowanie do systemu, należy rozpocząć od wybrania przycisku <Nowe hasło>. Następnie należy wprowadzić numer PESEL oraz adres e-mail identyczny jak w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz kliknąć przycisk <Prześlij>. Jeśli wszystkie dane zostały prawidłowo wprowadzone, na podany adres e-mail zostanie przesłane hasło do systemu eLaborat.
W przypadku nie otrzymania wiadomości, należy sprawdzić folder SPAM
 Następnie należy uzupełnić pola wpisując adres e-mail, numer PESEL oraz hasło otrzymane na pocztę.
Wyniki badań są dostępne dla Pacjenta w platformie wyników on-line przez 90 dni od dnia wykonania badania; po upływie tego czasu wyniki nie będą widoczne.
 Hasło jest ważne 30 dni od daty otrzymania. Istnieje możliwość jego zmiany w w/w terminie, poprzez ponowne wygenerowanie hasła, zgodnie z krokami wskazanymi dla pierwszego logowania do systemu.
 W przypadku ponownego odbioru wyników on-line w terminie przekraczającym 30 dni od daty wykonania ostatniego badania należy postępować według kroków wskazanych dla pierwszego logowania do systemu tj. wygenerować <Nowe hasło>Jeśli hasło zostało już wcześniej pobrane i jest ważne, należy wybrać przycisk <Logowanie>.


2. Logowanie do systemu za pomocą kodu kreskowego:
Jeśli w trakcie rejestracji zlecenia podaliśmy numer PESEL lub tylko datę urodzenia oraz otrzymaliśmy numer kodu kreskowego zlecenia, należy wybrać przycisk <Logowanie kodem kreskowym>. Konieczne będzie wprowadzenie nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku chęci wprowadzenia daty urodzenia należy zaznaczyć Jeżeli badanie dotyczy osób bez nadanego numeru PESEL, kliknij tutaj) oraz numeru kodu kreskowego, a następnie należy kliknąć <Zaloguj>.
Wyniki badań dla zlecenia są dostępne dla Pacjenta w platformie wyników on-line przez 90 dni od dnia wykonania badania; po upływie tego czasu wyniki nie będą widoczne.
PRZEGLĄDANIE WYNIKÓW
Aby obejrzeć wyniki badań należy kliknąć myszką w pole <Wyniki> lub <Pobierz>. Pole <Wyniki> umożliwia podgląd wyników w formie tabeli, natomiast pole <Pobierz> pozwala na zapisanie wyniku w formacie PDF (do wydruku).
WYLOGOWYWANIE
Po zakończeniu pracy należy wylogować się, aby uniemożliwić przeglądanie wyników nieupoważnionym osobom, klikając polecenie <Wyloguj> umieszczone na pasku.
Po 15 minutach bezczynności użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, dalsze przeglądanie wyników wymagać będzie powtórnego zalogowania.

wstecz

Powrót do topu strony