Główna treść strony Aktualności

Program Polityki Zdrowotnej z Zakresu Rehabilitacji Leczniczej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku podpisał z Miastem i Gminą Serock umowę na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na  lata 2020 – 2022. Program jest uzupełnieniem  świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na ograniczoną ich dostępność (limity świadczeń). dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Do programu mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają następujące warunki:

  1. zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock,
  2. uzyskają skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zakwalifikują sia na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych
  3. rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock z ty, Ze warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z pracownią rehabilitacji SPZOZ w Serocku  osobiście na ul Kędzierskich 2 w Serocku  lub telefonicznego pod numerami telefonów 22 782 66 00, 22 782 66 01 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

wstecz

Powrót do topu strony