Główna treść strony Aktualności

Bezpłatne badania profilaktyczne

12 marca 2018 roku,  SPZOZ  w Serocku przystępuje do  realizacji projektu: „ Profilaktyka Cukrzycy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Z programu mogą skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat i nie mają zdiagnozowanej cukrzycy. Chęć udziału w programie zainteresowani powinni zgłosić w przychodni SPZOZ w Serocku przy ulicy A.A.Kędzierskich 2, osobiście lub pod numerem telefonu: 22782 66 00, 22782 66 01, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 18.00. Badanie będzie wykonywane  w terminie uzgodnionym z zainteresowaną osobą. Projekt „Profilaktyka cukrzycy” będzie realizowany do 31 października 2019 roku.

Program Polityki Zdrowotnej z Zakresu Rehabilitacji Leczniczej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku podpisał z Miastem i Gminą Serock umowę na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na  lata 2020 – 2022. Program jest uzupełnieniem  świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na ograniczoną ich dostępność (limity świadczeń). dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Do programu mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock,
 2. uzyskają skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zakwalifikują sia na określony rodzaj zabiegów w ramach zagwarantowanych środków finansowych
 3. rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock z ty, Ze warunek ten nie dotyczy osób, które z racji wykonywania innej pracy zarobkowej nie podlegają obowiązkowi rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z pracownią rehabilitacji SPZOZ w Serocku  osobiście na ul Kędzierskich 2 w Serocku  lub telefonicznego pod numerami telefonów 22 782 66 00, 22 782 66 01 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

 • Profilaktyka cukrzycy
 • -

Klauzula informacyjna

KLAUZULA  INFORMACYJNA

SZANOWNY  PACJENCIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Twoje dane są przetwarzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Serocku, z siedzibą przy ulicy A.A. Kędzierskich 2,na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).         Administratorem  Twoich danych osobowych ( ADO ) jest SPZOZ w Serocku reprezentowany przez Dyrektora,  e-mail: spzoz@serock.pl   Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ( IOD ) w SPZOZ w Serocku                  e-mail: iod@spzoz.serock.pl .Podanie przez Ciebie danych osobowych  jest niezbędne w procesie wykonywanych świadczeń diagnostyczno–leczniczych realizowanych   w placówkach ochrony zdrowia , jest wymogiem ustawowym ,a ich przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody. Masz  prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich sprostowania.  SPZOZ w Serocku jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i jej przechowywania , dlatego   Prawo Pacjenta   do bycia  zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych  przetwarzanych na podstawie art.9 ust. 2 lit.h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.      Twoje dane osobowe mogą być przekazywane  wyłącznie podmiotom posiadającym  upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego  ADO zapewnia ,że w procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą upoważnieni pracownicy, ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                              

 

Bezpłatna opieka stomatologiczna nad uczniami do ukończenia 19 roku życia

Szanowni Rodzice,

W związku z wejściem w życie w dniu 12 września 2019r. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami(Dz.U. z 2019r. poz.1078) – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zaprasza do korzystania z bezpłatnej opieki stomatologicznej nad uczniami do ukończenia 19 roku życia.

Świadczenia opieki stomatologicznej są nielimitowane , finansowane ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i są udzielane poza kolejnością wynikającą z kolejki pacjentów oczekujących.

Świadczenia opieki stomatologicznej realizowane są w gabinecie stomatologicznym SPZOZ w Serocku przy ul. A.A. Kędzierskich 2 w następującym harmonogramie:

 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach 10.00-11.00     
 • wtorek, czwartek w godzinach 15.00 - 16.00
 • istnieje również możliwość udzielania świadczeń w pozostałych godzinach pracy gabinetu

Zapisy telefoniczne pod nr tel. 22 782 66 00, 22 782 66 01, w godzinach pracy gabinetu:

 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.00-14.00
 • wtorek, czwartek w godzinach 13.00 - 19.00

Na pierwszej wizycie można wykonać : przegląd jamy ustnej z planem leczenia, scaling, fluoryzację.

Kolejne wizyty: lakowanie, wypełnienie ubytku,  usunięcie zęba. 

Bezpłatne leczenie kanałowe dostępne jest  dla uczniów do 18 roku życia.

Realizacja świadczenia możliwa jest po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub zgody ucznia w przypadku uzyskania przez niego pełnoletności.

Niepełnoletni uczeń zgłasza się z rodzicem lub opiekunem.

Dyrektor SPZOZ w Serocku Beata Ugodzińska

KLAUZULA INFORMACYJNA

SZANOWNY  PACJENCIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

Twoje dane są przetwarzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Serocku, z siedzibą przy ulicy A.A. Kędzierskich 2, na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO). Administratorem  Twoich danych osobowych  ( ADO ) jest SPZOZ w Serocku reprezentowany przez Dyrektora,  e-mail: spzoz@serock.pl  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ( IOD ) w SPZOZ w Serocku  e-mail: iod@spzoz.serock.pl Podanie przez Ciebie danych osobowych  jest niezbędne w procesie wykonywanych świadczeń diagnostyczno–leczniczych realizowanych   w placówkach ochrony zdrowia , jest wymogiem ustawowym ,a ich przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody.  Masz  prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich sprostowania. SPZOZ w Serocku jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i jej przechowywania , dlatego  Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje  zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust. 2 lit.h RODO , w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Twoje dane osobowe mogą być przekazywane  wyłącznie podmiotom posiadającym  upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego ADO zapewnia ,że w procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą upoważnieni pracownicy, ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o miejscach wykonywania bezpłatnych badań

Badania diagnostyczne - zdjęcia RTG

Zlecenia wystawione przez lekarzy SPZOZ w Serocku i Ośrodku Zdrowia w Dębe wykonywane są bezpłatnie w:

Zespole Opieki Zdrowotnej " Legionowo" Sp. z o.o. w Legionowie ul. Sowińskiego 4 05-120 Legionowo tel 22 774 51 51

od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-13.00 oraz 14.00-18.30

Soboty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Badania - ultrasonografia (usg)

Zlecenia wystawione przez lekarzy SPZOZ w Serocku i Ośrodku Zdrowia w Dębe wykonywane są bezpłatnie w:

1. SPZOZ w Serocku ul. A.A. Kędzierskich 2 tel. 22 782 66 00, 22 782 66 01

2. Spidermed Sp. z o.o., ul. Pułtuska 53 D 05-140 Serock tel. 22 100 41 10

Badania: mammografia, kolposkopia, elektrokoagulacja i kriokonizacja szyjki macicy :

Zlecenie wystawione przez lek.med. Romana Pająka wykonywane są bezpłatnie:

Mediq NZOZ Jerzy Petz, ul. J.Piłsudskiego 20 , 05-120 Legionowo tel.  22 774 26 40

Badania spirometria

Zlecenia wystawione przez lekarzy SPZOZ w Serocku i Ośrodku Zdrowia w Dębe wykonywane są bezpłatnie w:

Spidermed Sp. z o.o., ul. Pułtuska 53 D 05-140 Serock tel. 22 100 41 10

PUNKT POBRAŃ OD GODZINY 7.00

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie naszych Pacjentów oraz w celu ułatwienia komunikacji SPZOZ w Serocku udostępnił możliwość uzyskania wyników badań laboratoryjnych online. Aby uzyskać wynik wystarczy wpisać otrzymany przy pobraniu krwi kod dostępu na stronie www.synlab.pl w zakładce WYNIKI ON-LINE. Zachęcamy do korzystania z nowego narzędzia, które przyśpieszy czas otrzymania wyników oraz umożliwi wgląd do badań w dogodnym dla Państwa czasie.

WAŻNE:

 • Punkt Pobrań czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 9.45
 • możliwość płatności kartą
 • oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgG i IgM/IgA możecie Państwo wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.45
 • możliwość uzyskania wyników badań laboratoryjnych online na stronie www.synlab.pl

Zapraszamy

Internetowe Konto Pacjenta

Warto założyć konto w IKP, bo dzięki niemu będziesz mieć dostęp do indywidualnych informacji na temat:

 • miejsc, w których możesz się leczyć
 • świadczeń (wraz z kwotami), których udzielono Ci w ramach NFZ
 • prawa do świadczeń opieki zdrowotnej – czy je masz i na jakiej podstawie
 • wyrobów medycznych i leków (wraz z wysokością refundacji), które były Tobie zlecone
 • upoważnień do dokumentacji medycznej, które przekazujesz swoim bliskim
 • zgód na świadczenia zdrowotne, które wyrażasz
 • zaświadczeń lekarskich w czasie choroby i macierzyństwa, które wystawili Ci lekarze
 • wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą płacisz
 • e-recept, e-skierowań, e-zwolnień, które wystawiają Ci lekarze.

Co zrobisz dzięki IKP

IKP prócz oferty informacyjnej daje też możliwość załatwienia różnych spraw, np.:

 • uzyskasz recepty na leki bez konieczności wizyty u lekarza, jeśli kontynuujesz leczenie
 • otrzymasz recepty od pielęgniarki lub położnej – zarówno po tradycyjnej wizycie, jak i po konsultacji telemedycznej (na odległość)
 • upoważnisz inną osobę do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji o stanie Twojego zdrowia
 • otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail
 • wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji
 • udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków
 • masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia
 • odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)

 

Jak założyć IKP w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Serocku?

Specjalnie dla Państwa opracowaliśmy poradnik w którym krok po kroku podpowiemy jak założyć Profil Zaufany - poradnik dostępny jest  w zakładce " zakres działalności", kolejnym etapem jest aktywacja Internetowego Konta Pacjenta w tym celu  zachęcamy do kontaktu telefonicznego  z pracownikam rejestracji bez konieczności wizyty w przychodni.

Po zarejestrowaniu się na platformie e-PUAP udajemy się z dowodem osobistym do punktu potwierdzającego. Najbliższy dla mieszkańców Gminy Serock jest w Urzędzie Miasta i Gminy ul. Rynek 21 działający w godzinach pracy Urzędu w okienku nr 2. Tam zostanie zweryfikowany złożony wniosek oraz nastąpi pełna aktywacja konta na platformie e-PUAP ważne przez 3 lata. Kolejnym krokiem jest aktywacja konta IKP w tym celu zapraszamy ( osobiście lub telefonicznie) do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku ul. A.A. Kędzierskich 2 lub na stronę https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

JEŻELI POSIADACIE PAŃSTWO  IKP PROSIMY O INFORMOWANIE O TYM PRACOWNIKÓW PRZYCHODNI - INFORMACJA USPRAWNI WYDAWANIE RECEPT

Jak odebrać wyniki badań on-line

Instrukcja użytkowania platformy wyników on-line

LOGOWANIE DO SERWISU
Należy otworzyć stronę www.synlab.pl w przeglądarce internetowej, następnie kliknąć przycisk WYNIKI ON-LINE znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.

W zależności od sposobu logowania należy wybrać:W zależności od sposobu logowania należy wybrać:
1. Logowanie do systemu za pomocą adresu e-mail
2. Logowanie do systemu za pomocą kodu kreskowego


1. Logowanie do systemu za pomocą adresu e-mail:
Pierwsze logowanie do systemu, należy rozpocząć od wybrania przycisku <Nowe hasło>. Następnie należy wprowadzić numer PESEL oraz adres e-mail identyczny jak w dokumencie „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” oraz kliknąć przycisk <Prześlij>. Jeśli wszystkie dane zostały prawidłowo wprowadzone, na podany adres e-mail zostanie przesłane hasło do systemu eLaborat.
W przypadku nie otrzymania wiadomości, należy sprawdzić folder SPAM
 Następnie należy uzupełnić pola wpisując adres e-mail, numer PESEL oraz hasło otrzymane na pocztę.
Wyniki badań są dostępne dla Pacjenta w platformie wyników on-line przez 90 dni od dnia wykonania badania; po upływie tego czasu wyniki nie będą widoczne.
 Hasło jest ważne 30 dni od daty otrzymania. Istnieje możliwość jego zmiany w w/w terminie, poprzez ponowne wygenerowanie hasła, zgodnie z krokami wskazanymi dla pierwszego logowania do systemu.
 W przypadku ponownego odbioru wyników on-line w terminie przekraczającym 30 dni od daty wykonania ostatniego badania należy postępować według kroków wskazanych dla pierwszego logowania do systemu tj. wygenerować <Nowe hasło>Jeśli hasło zostało już wcześniej pobrane i jest ważne, należy wybrać przycisk <Logowanie>.


2. Logowanie do systemu za pomocą kodu kreskowego:
Jeśli w trakcie rejestracji zlecenia podaliśmy numer PESEL lub tylko datę urodzenia oraz otrzymaliśmy numer kodu kreskowego zlecenia, należy wybrać przycisk <Logowanie kodem kreskowym>. Konieczne będzie wprowadzenie nr PESEL lub daty urodzenia (w przypadku chęci wprowadzenia daty urodzenia należy zaznaczyć Jeżeli badanie dotyczy osób bez nadanego numeru PESEL, kliknij tutaj) oraz numeru kodu kreskowego, a następnie należy kliknąć <Zaloguj>.
Wyniki badań dla zlecenia są dostępne dla Pacjenta w platformie wyników on-line przez 90 dni od dnia wykonania badania; po upływie tego czasu wyniki nie będą widoczne.
PRZEGLĄDANIE WYNIKÓW
Aby obejrzeć wyniki badań należy kliknąć myszką w pole <Wyniki> lub <Pobierz>. Pole <Wyniki> umożliwia podgląd wyników w formie tabeli, natomiast pole <Pobierz> pozwala na zapisanie wyniku w formacie PDF (do wydruku).
WYLOGOWYWANIE
Po zakończeniu pracy należy wylogować się, aby uniemożliwić przeglądanie wyników nieupoważnionym osobom, klikając polecenie <Wyloguj> umieszczone na pasku.
Po 15 minutach bezczynności użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, dalsze przeglądanie wyników wymagać będzie powtórnego zalogowania.

GABINET STOMATOLOGICZNY

Zapraszamy Państwa do Gabinetu Stomatologicznego w ramach :

- posiadanego kontraktu NFZ,

- komercyjnych porad, diagnostyki i zabiegów wykwalifikowanego personelu

UWAGA!!! POSIADAMY NOWOCZESNY ZESTAW DO RADIOWIZJOGRAFII I APARAT RTG PUNKTOWY

Zespół Gabinetu Stomatologicznego tworzą:

 • lekarz stomatolog Oksana Jasielska
 • lekarz stomatolog Mateusz Zawal
 • higienistka stomatologiczna Aneta Tomalak

lekarz stomatolog Mateusz Zawal przyjmuje

-w poniedziałki i środy od godziny 9.00 do 15.00, wtorki od godziny 13.00 do 19.00

lekarz stomatolog Oksana Jasielska przyjmuje

w czwartki w godzinach 13.00-19.00, piątki od godziny 8.00 do 14.00

WAŻNE!!!Przed wizytą konieczny jest  zapis telefoniczny pod numerem 22 782 66 00, 22 782 66 01 wew 212

NOWY LEKARZ POZ PATRYK KROKWIŃSKI

Do naszego zespołu lekarzy dołączył lekarz medycyny Patryk Krokwiński, lekarz który na co dzień pracuje w warszawskich szpitalach i renomowanych klinikach medycznych. Lekarz medycyny Patryk Krokwiński wykonuje kompleksowe badania ultrasonograficzne  w ramach NFZ dla naszych Pacjentów i prywatnie na nowoczesnym aparacie SAMSUNG H 60.  W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Serocku możecie Państwo wykonać następujące  badania USG:

 • usg jamy brzusznej
 • usg prostaty
 • usg układu moczowego
 • usg tarczycy
 • usg ślinianek
 • usg węzłów chłonnych
 • usg żył kończyn dolnych w kierunku zakrzepicy

Grafik pracy lekarza medycyny Patryka Krokwińskiego w okresie epidemii COVID-19:

Poniedziałek: 15.30 - 19.00

Środa: 15.30 – 19.00

Świadczenia udzielane są  w postaci teleporad w zakresie POZ

Piątek: 15.30 - 19.00 - tylko badania USG

Szczegółowych informacji udzieli Państwu personel w rejestracji SPZOZ w Serocku  pod nr tel. 22 782 66 00,  22 782 66 01

TEST INFLUENZA A/B

Badanie obecności antygenu wirusa grypy typu A lub B umożliwia diagnostykę zakażenia wirusem, którego objawy często mylone są z przeziębieniem.

Przy występowaniu objawów takich jak; gorączka (często powyżej 39°C),bóle głowy, dreszcze, bóle mięśni, stawów, katar, kaszel, bolące gardło, ogólne osłabienie. Diagnoza grypy stawiana jest na podstawie zaawansowania oraz stopnia ciężkości objawów, których nasilenie podczas przeziębienia jest znacznie mniejsze bądź zerowe. Wirus przenoszony jest drogą  kroplekową , z człowieka na człowieka. Zakażeniu sprzyja przebywanie w większych skupiskach ludzi.

- Test Influenza A/B szybki test bezpośredniego wykrywania antygenów wirusa grypy A i B w próbkach wymazów z nosa lub nosogardła,  pobranych od pacjentów z objawami zakażenia wirusem grypy.

W zależności od tego jaki jest wynik takiego badania, lekarz może zastosować odpowiedni sposób leczenia, leczenie grypy polega na stosowaniu leków antywirusowych. Bardzo ważne jest odpowiednio wczesne rozpoznanie choroby, ponieważ leki przeciwwirusowe powinny być włączone w ciągu 48 godzin od pojawienia się objawów choroby – jeśli grypa zostanie stwierdzona – pacjent nie będzie przechodził niepotrzebnej terapii antybiotykowej.

Test Influenza A/B jest dostępny w sprzedaży zachęcamy Państwa do kontaktu:

 - z pielęgniarką pod numerem telefonu: 22 782 66 00, 22 782 66 01 wew. 214,

 - z lekarzem poprzez konsultację telefoniczną ( e-porada)

NOWY LEKARZ PEDIATRA DR IWONA GÓRSKA

Miło nam poinformować, że do naszego zespołu dołączył kolejny lekarz z wieloletnim stażem, specjalista z zakresu pediatrii – lekarz pediatra Iwona Górska. Poza standardowymi wizytami lekarz  wykonuje również, patronaże, bilanse zdrowia dziecka, szczepienia oraz przyjęcia dzieci chorych.
Grafik pracy dr Iwony Górskiej w okresie epidemii COVID-19:

 •  poniedziałek w godzinach 15:00 – 18:00
 •  czwartek w godzinach 09:00 – 12:00
 •  piątek w godzinach 15:00 – 18:00

Świadczenia udzielane są  w postaci teleporad w zakresie POZ

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z naszą rejestracją pod numerami telefonu:   - 22 782 66 00, - 22 782 66 01

WYKONUJEMY BEZINWAZYJNY POMIAR BILIRUBINY

Bezinwazyjny pomiar bilirubiny – Co to jest i kiedy się wykonuje ?

Bilirubinometr -  bezinwazyjny miernik żółtaczki pozwala na bezpieczny i bezbolesny pomiar bilirubiny przez skórę. To najlepszy sposób na pomiar bilirubiny u noworodka, a co za tym idzie, jak najszybsze wykrycie żółtaczki u noworodka.

Przezskórny pomiar bilirubiny całkowitej jest obecnie standardem w badaniu i leczeniu żółtaczki noworodkowej. Dzięki braku konieczności przekuwania skóry dziecka, stres związany z badaniem jest zminimalizowany. Pomiar za pomocą bilirubinometru jest także zdecydowanie bardziej precyzyjną metodą badania niż ocena organoleptyczna, podczas której obserwuje się zabarwienie spojówek i skóry noworodka.

Żółtaczka u noworodka – pomiar bilirubiny u noworodka

Wysoki poziom bilirubiny u noworodka i żółtaczka noworodkowa jest typowa dla noworodków, jednakże poziom bilirubiny całkowitej wymaga regularnego monitorowania. Choć w większości przypadków żółtaczka u noworodków przebiega łagodnie i ustępuje samoistnie, to u niektórych dzieci może występować podwyższona bilirubina (hiperbilirubinemia), co może prowadzić do zdrowotnych komplikacji. Aby mieć pewność, że żółtaczka noworodka przebiega łagodnie i nie mamy do czynienia z podwyższoną bilirubiną, konieczne są regularne badania za pomocą miernika bilirubiny. Bezinwazyjny pomiar bilirubiny przez skórę oszczędza dziecku traumy i bólu, czyniąc badanie przyjemniejszym. Przezskórny pomiar bilirubiny to światowy standard, na który zasługuje każde dziecko.

NOWY NUMER TELEFONU - OŚRODKA ZDROWIA W DĘBE 38

Z uwagi na częste awarie telefonu stacjonarnego w Ośrodku Zdrowia w Dębe 38  udostępniliśmy dodatkowy telefon kontaktowy. Numer telefonu komórkowego: 512 310 509. Ponadto informujemy, iż dotychczasowy numer telefonu stacjonarnego w Ośrodku Zrowia w Dębe 38  pozostaje bez zmian. Numer telefonu stacjonarnego:  22 774 64 22

 

SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE

Szanowni Państwo,

Informuję, że rozpoczeliśmy szczepienia przeciwko grypie.  Zainteresowane osoby zapraszam do  Przychodni SPZOZ    w Serocku, przy ulicy A. A. Kędzierskich 2,  lub  do  naszej jednostki  organizacyjnej  Ośrodka Zdrowia w Dębe 38. 

Kwalifikacji do szczepień dokonuje lekarz POZ zatrudniony w SPZOZ w Serocku.

Proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty pod numerami telefonów: 22 782 66 00, 22 782 66 01, 22 768 00 13, 22 782 66 09, 793 875 536.

Dyrektor SPZOZ w Serocku Beata Ugodzińska

Dyrekcja i Pracownicy SPZOZ w Serocku życzą Państwu Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Radosnych i pogodnych świąt spędzonych w gronie najbliższych, przepełnionych ciepłem, miłością i życzliwością. Niech te święta będą dla Was magicznym i niezapomnianym czasem bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Dyrektor i Pracownicy SPZOZ w Serocku

INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA E-RECEPTĘ

Zachęcamy do zapoznania się z Instrukcja składania zamówienia na e- receptę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej w Serocku :

 1. Zamówienie na e-receptę mogą złożyć tylko pacjenci zadeklarowani do SPZOZ w Serocku oraz posiadający aktualne ubezpieczenie.
 2. Zamówienia przyjmowane są tylko na leki stałe dla osób przewlekle chorych.
 3. Zamówienie na e-receptę można złożyć w następujący sposób:

- osobiście lub przez osoby upoważnione na druku ”zamówienia na receptę” w  rejestracji SPZOZ w Serocku

- wypełniając formularz zamówienia na receptę dostępny na stronie www.zdrowie.serock.pl

- za pomocą e-maila na adres recepty@zdrowie.serock.pl

- telefonicznie w przypadku braku dostępu do internetu pod numerami telefonów

22 782 66 00, 22 782 66 01, 22 768 00 13, 22 782 66 09,

 1. Kod dostępu do e-recepty mogą otrzymać Państwo w następujący sposób:

- telefoniczna informacja z  4-cyfrowym kodem dostępu

- poprzez SMS z 4-cyfrowym kodem dostępu

- bezpośrednio na Internetowe Konto Pacjenta

 1. Czas oczekiwania na kod do e-recepty wynosi dwa dni robocze liczone od dnia złożenia zamówienia. Prosimy o przemyślane składanie zamówień na e-receptę.

 

Podstawowa Opieka Zdrowotna w Zegrzu

Okolicznościowe przemówienia, powitanie pracowników i symboliczne przekazanie kluczy - to wszystko towarzyszyło otwarciu Ośrodka Zdrowia Zegrze, 10 maja br. Pierwsi pacjenci, którzy tuż po otwarciu placówki przybyli aby złożyć tutaj deklarację o wyborze lekarza i pielęgniarki, podkreślali jak ważna to realizacja dla mieszkańców Zegrza i okolic. Inwestorem prac pod zaadaptowanie lokalu na ośrodek zdrowia była spółka Serockie Inwestycje Samorządowe, która będzie administratorem lokalu. Ośrodek Zdrowia Zegrze działa jako filia Ośrodka Zdrowia w Serocku. 
 
Godziny pracy placówki:
poniedziałek 7.45-11.15
środa 11.00-14.30
piątek 11.00-14.30
adres: ul. Płk. Kazimierza Drewnowskiego 1, 05-131 Zegrze
tel. 22 611 19 77 (czynny w godzinach pracy placówki).
Deklaracje wyboru lekarza, pielęgniarki czy położnej POZ można złożyć na miejscu, w godzinach funkcjonowania placówki.

Zmiana miejsc wykonywania badań diagnostycznych

Szanowni Pacjenci,

informujemy, że od dnia 01.06.2021r. zmieniły się miejsca wykonywania badań diagnostycznych .

Badania diagnostyczne –zdjęcia RTG

Zlecenia wystawione przez lekarzy SPZOZ w Serocku , Ośrodka Zdrowia Dębe i Ośrodka Zdrowia w Zegrzu wykonywane są bezpłatnie w  

Zespole Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie

 1. Sowińskiego 4, 05-140 Legionowo tel. 227745151

od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu telefoniczny

Badania  -  ultrasonografia (usg)  

Zlecenia wystawione przez lekarzy SPZOZ w Serocku , Ośrodka Zdrowia Dębe i Ośrodka Zdrowia w Zegrzu wykonywane są bezpłatnie w  

 • SPZOZ w Serock ul. A.A. Kędzierskich 2 tel. 227826600, 227826601 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
 • Zespole Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie
 1. Sowińskiego 4, 05-140 Legionowo tel.227745151 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

 

Badania : mammografia, kolposkopia, elektrokoagulacja i kriokonizacja  szyjki macicy

Zlecenia wystawione przez lek. med. Romana Pająka  wykonywane są bezpłatnie

MEDIQ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Jerzy Petz,

 1. marsz. Józefa Piłsudskiego 20, 05-120 Legionowo tel. 227742640

Badania spirometria

Zlecenia wystawione przez lekarzy SPZOZ w Serocku , Ośrodka Zdrowia Dębe i Ośrodka Zdrowia w Zegrzu wykonywane są bezpłatnie w  

Zespole Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. w Legionowie

 1. Sowińskiego 4, 05-140 Legionowo tel.227745151 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

 

                                                                                                                                                               Dyrektor SPZOZ w Serocku

 • drenaż
 • fala

Nowy lekarz pediatra

Jest nam  miło poinformować, iż do naszego zespołu lekarzy dołączył dr Sławomir Surowiec – specjalista pediatrii , lekarz z wieloletnim stażem. Dbając o wysoką jakość świadczonych porad  i zadowolenie pacjentów nieustannie podnosi swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc w warsztatach, szkoleniach, kursach, konferencjach zarówno w kraju jak i za granicą. Świadczenia medyczne w zakresie POZ w udzielane są  w postaci teleporad oraz wizyt osobistych od poniedziałku do piątku.

Grafik pracy specjalisty pediatrii Sławomira Surowca:

Poniedziałek: 12.00 - 19.00

Wtorek: 08.30  - 14.30

Środa: 12.00 – 19.00

Czwartek: 08.30 - 14.30

Piątek: 10.30 - 14.30

 W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny :

 • 22 782 66 00,  - 22 782 66 01, - 22 768 00 13,  - 22 782 66 09, - 793 875 536

lub umówić wizytę przez  e-Rejestrację.

 

Profilaktyka 40 plus

Masz 40 lat lub więcej? Wypełnij ankietę i uzyskaj e-skierowanie na odpowiednie dla Ciebie badania w ramach programu Profilaktyka 40 Plus.

Pamiętaj, dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę na wczesnym etapie.

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Jak zgłosić się na badanie?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • infolinii 22 735 39 53
 • lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Jednocześnie uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.

Pakiety badań

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:

 • morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
 • stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
 • stężenie glukozy we krwi;
 • AlAT, AspAT, GGTP;
 • poziom kreatyniny we krwi;
 • badanie ogólne moczu;
 • poziom kwasu moczowego we krwi;
 • krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
 • PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
 • Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
 • pomiar ciśnienia tętniczego;
 • pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
 • ocena miarowości rytmu serc.

Nowy lekarz medycyny rodzinnej Małgorzata Tymińska-Ostrowska

Szanowni Państwo! Z przyjemnością informujemy, że do naszego zespołu dołączył nowy lekarz z wieloletnim stażem - specjalista medycyny rodzinnej dr Małgorzata Tymińska – Ostrowska . Serdecznie witamy w zespole!

Świadczenia medyczne w zakresie POZ  udzielane są w postaci teleporad oraz wizyt osobistych od poniedziałku do piątku.

 

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Szanowni Państwo,
informujemy, że w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Serocku dostępne są szczepionki przeciwko grypie . Bezpłatnymi szczepieniami będą objęte osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
-  ukończyły 55 lat ;
- zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock;
- posiadają skierowanie od lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
- posiadają "Kartę Sercocczanina" lub rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock.
Kontak pod numerami telefonów: 22 782 66 00, 22 782 66 01

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Zapraszamy,

kobiet w wieku 25-59 lat do udziału w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

Z programu można skorzystać w każdy ostatni czwartek miesiąca w godz. 14:00 - 19:00 w poradni położniczo ginekologicznej.

Ważne!!!

Program obejmuje kobiety, które nie miały wykonanego badania cytologii w ostatnich 3 latach.

Zapisy pod nr tel. 22 782 66 00 wew. 215 w poniedziałki i środy w godz. 15:30 – 19:00

 

 

Dostępność plus dla Zdrowia

Spzoz w Serocku jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 672 181,98 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 98/100) w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie105 667,01PLN (słownie: sto pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 01/100) co stanowi 15,72% wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 566 514,97 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czternaście złotych 97/100) co stanowi 84,28%  wydatków  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem projektu „Dostępność plus dla Zdrowia” jest dostosowanie szpitali oraz placówek POZ, do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, wśród których należy wymienić m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, kobiety w ciąży a nawet dzieci. Udział w projekcie daje uczestniczącym w nim ośrodkom szansę na rozwój, modernizację i przede wszystkim stworzenie przyjaznej przestrzeni dla pacjentów, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami. Dostosowanie, czyli wprowadzenie udogodnień, obejmuje trzy zasadnicze obszary: architektoniczny, cyfrowy oraz informacyjno – komunikacyjny.
Przystąpienie do projektu „Dostępność plus dla Zdrowia” oznacza dla placówki możliwość pozyskania środków finansowych m.in. na budowę wind i podjazdów, odpowiednie oznaczenie i oświetlenie pomieszczeń, doposażenie punktów rejestracyjnych i gabinetów lekarskich w dodatkowy sprzęt. Wsparcie udzielone w projekcie może być też przeznaczone na przygotowanie miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Przystąpienie do projektu umożliwia również personelowi placówek udział w szkoleniach, które organizuje Ministerstwo Zdrowia z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

wH4bE1gG2dlWgAAAABJRU5ErkJggg==

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pielęgniarki POZ oraz pielęgniarki do punktu szczepień dla dzieci.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie min. średnie z zakresu pielęgniarstwa

- aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, mile widziane kursy kwalifikacyjne w zakresie szczepień ochronnych, kurs środowisko-rodzinny i EKG.

Kontakt bezpośredni z Panią Lidią Osińska pod numerem telefonu: 22 782 66 00 wew. 226, CV prosimy przesłać na adres: spzoz@serock.pl

Opieka koordynowana z zakresu diabetologii, kardiologii i alergologii

OPIEKA KOORDYNOWANA Z ZAKRESU DIABETOLOGII,KARDIOLOGII I ALERGOLOGII

Od 1 stycznia 2023 roku lekarze pierwszego kontaktu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie  Opieki Zdrowotnej w Serocku realizują  świadczenia zdrowotne w zakresie opieki koordynowanej, która dotyczy pacjentów powyżej 18 roku życia, chorych przewlekle z dziedziny diabetologii,kardiologii i alergologii.

Więcej informacji dotyczących opieki koordynowanej z zakresu diabetologii,kardiologii i alergologii uzyskają Państwo pod numerami telefonów:

22 782 66 00;  22 782 66 01;  453052743.

Gabinet rehabilitacji zaprasza na zabiegi falą uderzeniową

Zachęcamy Państwa do korzystania z zabiegów fali uderzeniowej dostępnej w gabinecie rehabilitacji. Wskazaniami do terapii falą uderzeniową są m. in. przewlekłe bóle kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe stawów, ostrogi piętowe, łokieć tenisisty, ból barku czy zapalenie ścięgien. Fala uderzeniowa ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, pobudza również krążenie krwi oraz odpręża i relaksuje. Zabiegi z użyciem fali uderzeniowej zwykle są w seriach zabiegów (zazwyczaj około sześciokrotnie). W zależności od rodzaju i miejsca schorzenia zabieg ten trwa do kilku minut czasu. Terapia, by była skuteczna, powinna być wykonywana regularnie raz lub dwa razy w tygodniu. To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy borykają się przede wszystkim z dolegliwościami bólowymi.

W naszej przychodni mogą Państwo wykupić pakiet sześciu zabiegów w kwocie 300,00 zł – cena pakietu obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2023r. Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 22 782 66 00 wew. 210

Na jakie dolegliwości stosujemy zabiegi fala uderzeniową?

 • przewlekłe entezopatie
 • bóle pięty (zapalenie powięzi podeszwowej stopy)
 • ostroga piętowa
 • schorzenia ścięgna Achillesa
 • zapalenie kaletki ścięgna Achillesa
 • bóle ścięgien rzepki (kolano skoczka)
 • kolano skoczka, zapalenie kaletek okołorzepkowych kolana
 • kolano biegacza
 • zespół mięśnia piszczelowego przedniego
 • bóle w okolicy bioder
 • biodro strzelające
 • zapalenie przyczepów mięśni zginaczy i prostowników uda
 • zespół/bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • bóle w przyczepach ścięgna udowego
 • bóle i schorzenia barku
 • zespól bolesnego barku (zwapnienia i zapalenia ścięgien, kaletek)
 • łokieć tenisisty, łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia)
 • zespół brzegu kości piszczelowej
 • zespół mięśnia piszczelowego przedniego
 • zapalenie i przeciążenie ścięgien przedramienia, dłoni, nadgarstka
 • ból po wewnętrznej stronie nadgarstka
 • wczesne stadia choroby zwyrodnieniowej stawów
 • ból w okolicy pachwiny
 • bóle stawów barkowych ze zwapnieniami lub bez (wapniejące zapalenie ścięgien stawu barkowego)
 • bóle barku (np. zapalenie torebki stawu barkowego)
 • punkty spustowe (trigger points)
 • zwapnienia zlokalizowane w obrębie tkanek miękkich (np. zwapnienia okołobarkowe)
 • podwyższone napięcie mięśniowe
 • zapalenie przyczepów mięśniowych
 • naciągnięcie mięśnie
 • stany pourazowe

Zaproszenie do współpracy przy realizacji projektu pn.Dostępność Plus dla Zdrowia

 

Serock, dnia 17 maja 2023r.

SPZOZ.271.10.2023                                                    

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

            Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku z siedzibą przy ul. A. A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock zaprasza organizacje pozarządowe reprezentujące osoby ze szczególnymi potrzebami do współpracy przy realizacji projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia  – „Dostosowanie SP ZOZ w Serocku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami”.

                W ramach zadania będę prowadzone konsultacje z organizacją pozarządową reprezentującą osoby z niepełnosprawnościami w zakresie m.in. poziomu dostępności placówki, w tym sposobu wdrożenia wyników audytów, o których mowa w WO 1.1.

                W ramach współpracy organizacja pozarządowa zobowiązana będzie udzielić Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Serocku pomocy w opracowaniu procedur przyjaznej obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami i przeprowadzania ankiety wśród pacjentów ze szczególnymi potrzebami oraz pomoc przy realizacji zadań z HRP.

                Zgłoszenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej chęć podjęcia współpracy wraz z warunkami współpracy należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. A. A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock;
 • za pośrednictwem poczty na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku,                  ul. A. A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock (liczy się data wpływu);
 • za pośrednictwem e-maila: b.ugodzinska@zdrowie.serock.pl.

               

- w terminie do dnia 12 czerwca 2023 r. do godziny 14.00.

 W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy pod adresem: b.ugodzinska@zdrowie.serock.pl.

 

                                                                                                                                             Dyrektor SP ZOZ w Serocku

 

 

 

 

 

Śwatowy Dzień Walki z Cukrzycą

Dziś 14 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. W związku z tym ważnym wydarzeniem Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku z siedzibą przy ul. A.A. Kędzierskich 2 wziął  udział w organizowanej przez Urząd Miasta Legionowo akcji Legionowskiego Dnia Walki z Cukrzycą. W ramach programu „Polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania typu 2” wykonano badania z krwi żylnej dla mieszkańców powiatu legionowskiego. Ponadto  można było skorzystać z pomiaru poziomu cukru, konsultacji z edukacji w zakresie profilaktyki cukrzy oraz otrzymać bezpłatnie glukometr. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy całego powiatu legionowskiego mogą skorzystać z progrmu do 15 grudnia 2023r w przychodni w Serocku. Informacja telefoniczna pod numermi telefonów: 22 782 66 00, 22 782 66 01, 453 052 743

 

 

 • Resized_20231114_115142
 • Resized_20231114_103002
 • Resized_20231114_105940
 • Resized_20231114_103416
 • Resized_20231114_102904
 • Resized_20231114_103242
 • Resized_20231114_103543
 • Resized_20231114_104256
 • Resized_20231114_115142
 • Resized_20231114_103002
 • Resized_20231114_105940
 • Resized_20231114_103416
 • Resized_20231114_102904
 • Resized_20231114_103242
 • Resized_20231114_103543
 • Resized_20231114_104256

Opieka koordynowana z zakresu endokrynologii

Uprzejmie informujemy, iż nasza placówka rozpoczyna współpracę z lekarzem endokrynologiem Aldoną Janoską. Z wizyty mogą skorzystać osoby dorosłe komercyjnie. Lekarz będzie przyjmować co dwa tygodnie w piątki w godz. 16.15 – 19.00
Koszt wizyty komercyjnej - 200 zł
Pierwszy wolny termin wizyty komercyjnej - 22 marca 2024 roku.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem (22) 782 66 00.
Zapraszamy do zapisów

Ortodonta- wizyty komercyjne

Szanowni Państwo
Miło nam poinformować, że zaczynamy współpracę z lekarzem ortodontą Małgorzatą Olewską-Paszkiewicz w ramach usług komercyjnych. Podczas wizyty oferujemy kompleksowy zakres metod leczenia ortodontycznego dla dzieci i dorosłych, co pozwoli nam na dobranie aparatu stałego lub ruchomego adekwatnie do potrzeb każdego pacjenta.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem (22) 782 66 00 wew. 212
 
Powrót do topu strony