Główna treść strony Aktualności

Informacje dotyczące Gminnego Programu Zdrowotnego

Szanowni Państwo.
Informuję, że 1 września 2017 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku przystąpi do realizacji Gminnego Programu Zdrowotnego, finansowanego ze środków budżetowych Miasta i Gminy Serock:

  • Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób od 55 roku życia.

Zapraszam zainteresowanych szczepieniami mieszkańców miasta i gminy Serock do zgłaszania swego udziału w programie zdrowotnym do Przychodni SPZOZ w Serocku przy ulicy A. A. Kędzierskich 2, lub do naszej jednostki organizacyjnej Ośrodka Zdrowia w Dębe 38.

Udział w programie można zgłosić osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie.

Rejestracja zainteresowanych odbywać się będzie :

Przychodnia SPZOZ w Serocku - numer telefonu: 22 782 66 00 , od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00,

Ośrodek Zdrowia w Dębe 38 - numer telefonu: 22 774 64 22. poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 11.00, wtorek i czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00. Podczas rejestracji wyznaczony zostanie termin kwalifikującego badania lekarskiego i wykonania szczepienia. Mieszkańcy miasta i gminy Serock, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza POZ w innych placówkach ochrony zdrowia niż SPZOZ w Serocku , a chcą uczestniczyć w gminnym programie szczepień ochronnych realizowanych przez nas, zobowiązani są do przedstawienia lekarzowi kwalifikującemu do szczepienia, zaświadczenia o braku przeciwskazań do wykonania szczepienia od swojego lekarza rodzinnego. Gminny program szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej 2017/2018 realizowany będzie przez SPZOZ w Serocku do dnia wyczerpania środków z budżetu gminnego przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2017 roku.

Dyrektor SPZOZ w Serocku.

wstecz