Menu podstrona

REHABILITACJA LECZNICZA

 

28 lutego 2017 roku SPZOZ w Serocku podpisał  z Miastem i Gminą Serock umowę na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2019. Program jest uzupełnieniem świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze względu na ograniczoną  ich dostępność (limity świadczeń ) dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Program jest odpowiedzią  na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców i zapewnić większy dostęp do bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych.

Do Programu może przystąpić każdy mieszkaniec miasta i gminy Serock zgłaszający się do pracowni   rehabilitacji w SPZOZ w Serocku, który posiada skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ( specjalisty lub lekarza poz ), po wypełnieniu Oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie miasta i gminy Serock  oraz po wyrażeniu pisemnej zgody na wykonywanie świadczeń w ramach Programu. Pacjenci, którzy oczekują na wykonanie świadczeń rehabilitacyjnych i są zapisani w kolejce oczekujących, mogą również przystąpić do Programu, a  otrzymując świadczenia fizjoterapeutyczne wcześniej zostaną wykreśleni z kolejki oczekujących.  3 marca zostanie uruchomiony telefon informacyjny o numerze:  793-875-536  . Pod  tym numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godzinach od 12ºᵒ do 18°° można będzie  otrzymać szczegółowe informacje dotyczące Programu.

                                       Dyrektor SPZOZ w Serock   S.Jagodzińska

wstecz