Aktualności

 • ROZPOCZYNAMY PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA OSÓB OD 55 ROKU ŻYCIA

  Szanowni Państwo

  Jak co roku wraz z początkiem września rusza kolejny sezon szczepień przeciw grypie.  Szczepienie to ochrona nie tylko przed samą grypą, ale i przed jej groźnymi dla zdrowia i życia powikłaniami. Zarówno powikłania pogrypowe, jak i sama choroba są szczególnie groźne dla osób należących do grup ryzyka, czyli: seniorzy, chorujący przewlekle, dzieci i kobiety w ciąży. Należy jednak pamiętać, że zachorować może każdy. Nawet 33% przypadków zakażeń wirusem grypy może przebiegać bezobjawowo. Oznacza to, że można być źródłem zakażenia dla swojego otoczenia, nie zdając sobie z tego sprawy. Warto więc zapobiegać, aby tak się nie działo i poddać się szczepieniu zabezpieczając siebie i swoich bliskich przed nadchodzącym sezonem zachorowań. Szczepienia przeciw grypie najlepiej wykonywać od września do grudnia.
  Informuję, że 4 września 2018 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku  przystąpi do realizacji  Gminnego Programu Zdrowotnego, finansowanego ze środków budżetowych  Miasta  i Gminy Serock:                                                                            

  Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób od 55 roku życia.                                   

  Zapraszam zainteresowanych mieszkańców miasta i gminy Serock do zgłaszania swego udziału w programie zdrowotnym do  Przychodni SPZOZ w Serocku , przy ulicy A.A. Kędzierskich 2,  lub  do  naszej jednostki  organizacyjnej  Ośrodka Zdrowia w Dębe 38.  Udział  w programie można zgłosić  osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie.   Rejestracja zainteresowanych odbywać się będzie  :

  Przychodnia  SPZOZ w Serocku  -    numer telefonu:   22 782 66 00 ,                                           

     od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  od  12.00   do  16.00,

  Ośrodek  Zdrowia w Dębe 38    -     numer telefonu:  22 774 64 22.                                                                                                      

  poniedziałek, środa,  piątek  w  godzinach od 9.00 do 11.00,  wtorek i czwartek w godzinach od 15.00  do  17.00                                          

  Podczas rejestracji wyznaczony zostanie  termin kwalifikującego badania lekarskiego  i wykonania  szczepienia.                                                             Mieszkańcy  miasta i gminy Serock, którzy złożyli deklarację wyboru do lekarza POZ  w innych placówkach ochrony zdrowia niż SPZOZ w Serocku , a chcą uczestniczyć w gminnym programie szczepień ochronnych realizowanych przez nas, zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia od swojego lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do wykonania szczepienia . Gminny program  szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej 2018/2019 realizowany będzie  przez SPZOZ w Serocku do dnia wyczerpania środków z  budżetu gminnego przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 roku.

                                                        Dyrektor SPZOZ  w Serocku.

                                                                          

 • PRYWATNY GABINET TERAPEUTYCZNY ZAPRASZA NA ZAJĘCIA

  PRYWATNY GABINET TERAPEUTYCZNY ,,PLECIUGA’’
  Aneta Gąsowska - Jastrzębska
  pedagog, logopeda

  - indywidualna terapia logopedyczna i pedagogiczna dla dzieci młodzieży i dorosłych,
  - terapia wspierania mowy i profilaktyka - terapia opóźnionego rozwoju mowy oraz wad wymowy,
  - terapia po udarach, urazach głowy - terapia osób jąkających,
  - terapia z osobami z demencją i Alzheimerem,
  - w przypadku osób dorosłych po przebytych urazach czy wypadkach oraz u seniorów z dysfunkcjami mowy i jednocześnie ruchu - możliwy dojazd
  umawianie wizyt godziny przyjęć
  tel. 511 664 625
  e-mail: pleciuga2018@wp.pl wtorek 8.00 – 11.00
  SPZOZ w Serocku w czwartki w godzinach 16.00 – 20.00

   

 • Klauzula informacyjna
  Klauzula informacyjna

  KLAUZULA  INFORMACYJNA

  SZANOWNY  PACJENCIE

  Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

  Twoje dane są przetwarzane w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Serocku, z siedzibą przy ulicy A.A. Kędzierskich 2, na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO). Administratorem  Twoich danych osobowych  ( ADO ) jest SPZOZ w Serocku reprezentowany przez Dyrektora,  e-mail: spzoz@serock.pl  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych ( IOD ) w SPZOZ w Serocku  e-mail: iod@spzoz.serock.pl Podanie przez Ciebie danych osobowych  jest niezbędne w procesie wykonywanych świadczeń diagnostyczno–leczniczych realizowanych   w placówkach ochrony zdrowia , jest wymogiem ustawowym ,a ich przetwarzanie nie wymaga Twojej zgody.  Masz  prawo dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich sprostowania. SPZOZ w Serocku jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i jej przechowywania , dlatego  Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym oraz do usuwania danych nie znajduje  zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art.9 ust. 2 lit.h RODO , w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.Twoje dane osobowe mogą być przekazywane  wyłącznie podmiotom posiadającym  upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego ADO zapewnia ,że w procesie przetwarzania danych osobowych uczestniczą upoważnieni pracownicy, ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy. Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.                                                                                                              

 • Bezpłatne badania profilatyczne
  Bezpłatne badania profilatyczne

  12 marca 2018 roku,  SPZOZ  w Serocku przystępuje do  realizacji projektu: „ Profilaktyka Cukrzycy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • Informacje dotyczące Gminnego Programu Zdrowotnego
  Informacje dotyczące Gminnego Programu Zdrowotnego
 • Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej od 1 października 2017roku
  Uwaga! Zmiany w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej od 1 października 2017roku
 • Ogłoszenie, które warto przeczytać.
  Rehabilitacja lecznicza

  Ogłoszenie, które warto przeczytać.

 • Informacja dla seniorów
  Informacja dla seniorów

  INFORMACJA DOTYCZĄCA LEKÓW DLA SENIORÓW

 • Przypominamy o trwającym i wznowionym programie szczepień ochronnych.
  Przypominamy o trwającym i wznowionym programie szczepień ochronnych.

  UWAGA SZCZEPIENIA!

 • Edukacja przedporodowa
  Edukacja przedporodowa
  Zapraszamy na zajęcia edukacji przedoprodowej