Główna treść strony Aktualności

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Nasza Placówka wdrożyła standardy ochrony małoletnich, czyli dzieci – pacjentów, co zapewnia:

  • Zasady bezpiecznej rekrutacji i dbałość o to, by wśród personelu nie było osób, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu dziecka.
  • Personel potrafi odpowiednio zareagować na podejrzenie krzywdzenia dziecka w placówce lub w rodzinie dzięki wdrożonym procedurom interwencji.
  • Dzięki ustalonym zasadom bezpiecznych relacji personel ma jasność, jakie są ramy profesjonalnej relacji z dzieckiem, a jakie zachowania – zarówno ze strony dorosłych wobec dzieci, jak i między dziećmi – są niedopuszczalne.
  • Personel jest przygotowany, by zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dziecka oraz symptomy krzywdzenia, jak również opracować plan wsparcia dziecka krzywdzonego.

wstecz

Powrót do topu strony