Główna treść strony Aktualności

Dostępność plus dla Zdrowia

Spzoz w Serocku jest Grantobiorca projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 672 181,98 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych 98/100) w tym finansowanie z budżetu państwa w kwocie105 667,01PLN (słownie: sto pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 01/100) co stanowi 15,72% wydatków oraz z budżetu środków europejskich w kwocie 566 514,97 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset czternaście złotych 97/100) co stanowi 84,28%  wydatków  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Celem projektu „Dostępność plus dla Zdrowia” jest dostosowanie szpitali oraz placówek POZ, do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami, wśród których należy wymienić m.in. osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, kobiety w ciąży a nawet dzieci. Udział w projekcie daje uczestniczącym w nim ośrodkom szansę na rozwój, modernizację i przede wszystkim stworzenie przyjaznej przestrzeni dla pacjentów, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami. Dostosowanie, czyli wprowadzenie udogodnień, obejmuje trzy zasadnicze obszary: architektoniczny, cyfrowy oraz informacyjno – komunikacyjny.
Przystąpienie do projektu „Dostępność plus dla Zdrowia” oznacza dla placówki możliwość pozyskania środków finansowych m.in. na budowę wind i podjazdów, odpowiednie oznaczenie i oświetlenie pomieszczeń, doposażenie punktów rejestracyjnych i gabinetów lekarskich w dodatkowy sprzęt. Wsparcie udzielone w projekcie może być też przeznaczone na przygotowanie miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Przystąpienie do projektu umożliwia również personelowi placówek udział w szkoleniach, które organizuje Ministerstwo Zdrowia z komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

wH4bE1gG2dlWgAAAABJRU5ErkJggg==

wstecz

Powrót do topu strony