Przypominamy o trwającym i wznowionym programie szczepień ochronnych.

Szanowni Państwo.
Informuję, że 22 sierpnia 2016 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku wznowił realizację  gminnego programu zdrowotnego, finansowanego ze środków budżetowych  Miasta  i Gminy Serock:

  • Program szczepień ochronnych dla mieszkańców miasta i gminy Serock  przeciw grypie sezonowej 2016/2017 dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1961r.                                  

Zapraszam zainteresowanych szczepieniami mieszkańców miasta i gminy Serock do zgłaszania swego udziału w programach zdrowotnych do  Przychodni SPZOZ w Serocku  przy ulicy A.A.Kędzierskich 2,  lub  do  naszej jednostki  organizacyjnej  Ośrodka Zdrowia w Dębe 38. Udział  w programie można zgłosić  osobiście, przez osoby trzecie lub telefonicznie.                    Rejestracja zainteresowanych odbywać się będzie  :                            

- Przychodnia SPZOZ w Serocku: od poniedziałku do piątku w godzinach   od 12.00 do 16.00 pod numerem telefonu 22 782 66 00,

 Ośrodek Zdrowia w Dębe 38 : poniedziałek, środa, piątek w godzinach    od 9.00 do 11.00, wtorek i czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 pod  numerem telefonu 22 774 64 22,                                                                                 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie termin kwalifikującego badania lekarskiego i wykonania szczepienia. Mieszkańcy miasta i gminy Serock, którzy złożyli deklarację wyboru do  lekarza POZ w innych placówkach ochrony zdrowia niż SPZOZ w Serocku , a chcą uczestniczyć w gminnym programie szczepień ochronnych realizowanych przez nas, zobowiązani są do przedstawienia lekarzowi kwalifikującemu do szczepienia, zaświadczenia o braku przeciwskazań do wykonania szczepienia  od swojego lekarza rodzinnego.  Gminne programy szczepień ochronnych realizowane będą przez SPZOZ w Serocku do dnia wyczerpania środków z  budżetu gminnego przeznaczonych na ten cel, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 roku. Dodam, że Gminny Program Zdrowotny Szczepień Ochronnych Przeciw Pneumokokom Dla Dzieci od 2 do 5 lat jest realizowany nieprzerwanie  przez cały 2016 rok ( do 31 grudnia 2016 roku ).

   Dyrektor SPZOZ  w Serocku.

wstecz

Powrót do topu strony