Skład Rady Społecznej

W skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wchodzą:

1. Sylwester Sokolnicki- Przewodniczący Rady Społecznej – Burmistrz Miasta i Gminy Serock ,
2. Janina Osińska – członek Rady Społecznej - Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
3. Agnieszka Oktaba - członek Rady Społecznej
4. Jolanta Kaczmarska - członek Rady Społecznej
5. Krzysztof Bońkowski - członek Rady Społecznej.

Powrót do topu strony