Karta praw pacjenta

PACJENCIE POZNAJ SWOJE PRAWA

Prawa pacjenta określa ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 06.11.2008 r

(tekst jednolity obowiązujący od 30.06.2012r. Dz. U. Poz. 159)